Σπονδυλοθεραπεία (Spine-works)

ΑνατομικήΦυσιολογία Σ.Σ.

Ήπιοι χειρισμοί & Manual τεχνικές.. για όλους..

Πρόκειται για μια εξελιγμένη «Ολιστική» ειδικότητα που πρώτο-διδάχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο & πια χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη κοινωνία.

Η Σπονδυλο-θεραπεία (Spineworks) προσεγγίζει ειδικές ανατομικές δομές όπως ο κάθε ξεχωριστός σπόνδυλος σε σχέση με τη δομή 7 τη λειτουργία του, οι μεσοσπονδίλιοι δίσκοι, οι σύνδεσμοι της Σπονδυλικής στήλης, οι μύες αλλά και οι μυικέ ςπεριτονίες, τα σπλάχνα, ο νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος & το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η βάση της είναι η σπονδυλική στήλη από το ινιακό έως το ιερό οστό & τη λεκάνη αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το σώμα. Επαναφέρει τη φυσιολογική κινητικότητα στο σκελετό και εστιάζει στη χαλάρωση, την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, την κάθετη φόρτωση όλης της μάζας του σώματος σε σχέση με τη βαρύτητα & τη γενικότερη υποστήριξη εξ ολοκλήρου της οργανικής φυσιολογίας, της ανθρώπινης ύπαρξης.

Παρά το ότι η Σπονδυλο-θεραπεία προέρχεται από την Oστεοπαθητική & την κρανιακή Oστεοπαθητική, ήδη έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σύστημα που «αγκαλιάζει» όλο το φάσμα των επαγγελματιών της Κλασικής αλλά & Εναλλακτικής υγείας & υποστήριξης της φυσιολογίας. Η δράση της παράγεται με ιδιαίτερα ήπιους χειρισμούς & τεχνικές manual therapy & ο στόχος της είναι η σύνθεση της προσεκτικής πίεσης με την ταυτόχρονη κινητοποίηση των βιολογικών υλικών & των μαλακών μορίων.

Ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο που εξατομικεύεται & προσαρμόζεται σε κάθε διαφορετικό δέκτη της εφαρμογής Spineworks. Όλη η συνεδρία πορεύεται μέσα από μια προσεκτική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Οι manual χειρισμοί, που χρησιμοποιούνται είναι ήπιοι, θεμελιώδεις σε επίπεδο μέριμνας, βασικοί & εξαιρετικά αποτελεσματικοί.

Όλη η παρέμβασή της όμως δομείται σε συγκεκριμένες γνώσεις και πληροφορίες να έχουν μια πολύ καλή γνώση της ανατομικής & της φυσιολογίας του νευρικού, του αναπνευστικού, του μυώ-σκελετικού συστήματος, του διαφράγματος & των σπλάχνων. και ιδιαίτερα του μυώ-σκελετικού και σπλαχνικού συστήματος.

Περιεχόμενα Μαθήματος :

 • Ιατρικά Μαθήματα : Ανατομία – Φυσιολογία – Παθολογία
 • Νευρικό σύστημα – Νεύρο-μυϊκή σύνδεση.
 • Μυϊκός τόνος – Μυϊκή τάση – Μυϊκός Σπασμός.
 • Θεωρία & πράξη σημείων πυροδότησης πόνου (trigger – tender points).
 • Μέθοδοι ευθυγράμμισης του σκελετού.
 • Μέθοδοι επαναφοράς της λεκάνης σε μέση θέση.
 • Τεχνικές από-συμπίεσης του εγκεφάλου & του νωτιαίου μυελού.
 • Χειρισμοί για τον αυχένα, το θώρακα, την Ο.Μ.Σ.Σ, τη λεκάνη, τα άνω & κάτω άκρα.
 • Η βιολογική αξία της σχεδιασμένης ενεργητικής κίνησης για το δέκτη.

Προσφέρονται :

 • Ύλη όλων των ειδικοτήτων σε γραπτή & σε ηλεκτρονική μορφή,
 • Πλούσια Βιβλιογραφία,
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης,
 • Τεχνογνωσία για την υλοποίηση των ειδικοτήτων σαν παροχή υπηρεσίας στη σύγχρονη κοινωνία,
 • Προϋπηρεσία στο Academy of “wellness & health”.
 • Αποδεδειγμένη υποστήριξη σε επίπεδο δημιουργίας & προώθησης βιογραφικού,
 • Υποστήριξη σε επίπεδο δημιουργίας κέντρου ευεξίας, χαλάρωσης, αποκατάστασης.